Hotline: 0909 024 013 | Email: Lienhe@PLEMS.edu.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC GIÁO DỤC 

 

Song song với Bộ chương trình khai phóng PLEMS dành cho học sinh phổ thông được tổ chức tại Trụ sở của Viện IRED thì chúng tôi còn mong muốn được đưa Bộ chương trình khai phóng PLEMS độc đáo và tiên phong này đến các trường phổ thông trên khắp mọi miền đất nước.

Vì vậy, Viện IRED mở ra "Chương trình Đối tác Giáo dục” dành riêng cho các trường phổ thông cũng có nhu cầu và muốn hợp tác với Viện để đưa các chương trình ngoại khóa độc đáo và tiên phong về tư duy và kỹ năng nói trên của Viện IRED về trường nhằm góp phần giúp học sinh biết định chuẩn trong thời loạn chuẩn, đồng thời góp phần đa dạng hóa các hoạt động, cấu phần sinh hoạt, học tập và trải nghiệm cho các thế hệ học sinh.

Các khóa đào tạo hiện có tại Viện IRED gồm:

 

-  Bộ Chương trình khai phóng "PLEMS for Kids" (dành cho Học sinh cấp 1):

 • Chương trình Triết học/Philosophy dành cho Học sinh cấp 1
 • Chương trình Lãnh đạo Bản thân/Self-Leadership dành cho Học sinh cấp 1
 • Chương trình Tinh thần Khởi tạo/Entrepreneurship dành cho Học sinh cấp 1
 • Chương trình Tâm thức lành mạnh/Mindfulness dành cho Học sinh cấp 1
 • Chương trình Kỹ năng sống/Life Skills dành cho Học sinh cấp 1

 

-  Bộ Chương trình khai phóng "PLEMS for Teens" (dành cho Học sinh cấp 2):

 • Chương trình Triết học/Philosophy dành cho Học sinh cấp 2
 • Chương trình Lãnh đạo Bản thân/Self-Leadership dành cho Học sinh cấp 2
 • Chương trình Tinh thần Khởi tạo/Entrepreneurship dành cho Học sinh cấp 2
 • Chương trình Tâm thức lành mạnh/Mindfulness dành cho Học sinh cấp 2
 • Chương trình Kỹ năng sống/Life Skills dành cho Học sinh cấp 2

 

Bộ Chương trình khai phóng "PLEMS for Teens" (dành cho Học sinh cấp 3):

 • Chương trình Triết học/Philosophy dành cho Học sinh cấp 3
 • Chương trình Lãnh đạo Bản thân/Self-Leadership dành cho Học sinh cấp 3
 • Chương trình Tinh thần Khởi tạo/Entrepreneurship dành cho Học sinh cấp 3
 • Chương trình Tâm thức lành mạnh/Mindfulness dành cho Học sinh cấp 3
 • Chương trình Kỹ năng sống/Life Skills dành cho Học sinh cấp 3

 

Điểm đặc biệt là dựa theo yêu cầu của Đối tác giáo dục, Viện IRED sẽ có sự điều chỉnh, thiết kế và triển khai các bộ chương trình đào tạo phù hợp để đáp ứng với nhu cầu, lứa tuổi người học, mục tiêu đào tạo, thời lượng đào tạo và những đặc thù riêng của từng Đối tác giáo dục.

Các trường và tổ chức có quan tâm và muốn trở thành “Đối tác giáo dục” của Viện IRED, vui lòng liên hệ với Viện qua email: Lienhe@PLEMS.edu.vn hoặc số điện thoại: (028) 3930.0188 hoặc Hotline: 0909.024.013

BỘ CHƯƠNG TRÌNH "PLEMS for Teens"

 • Triết Học Dành Cho Tuổi Teen
 • Lãnh Đạo Bản Thân Dành Cho Tuổi Teen
 • Tinh Thần Khởi Tạo Dành Cho Tuổi Teen
 • Minfulness dành cho tuổi Teen
 • Kỹ Năng Sống Dành Cho Tuổi Teen

Đăng ký nhận học bổng

Đăng ký nhận học bổng