Hotline: 0909 024 013 | Email: Lienhe@PLEMS.edu.vn

KHAI GIẢNG VÀ HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH Triết học dành cho tuổi Teen

Triết học dành cho tuổi Teen cấp 3

 • Khai giảng: 10/11/2019
 • Lịch học: Chủ Nhật
 • Giờ học: 9h00 - 11h00
 • Thời lượng: 08 buổi/ 16 giờ
 • Phí tham dự: 4,800,000 VNĐ
 • Phí ưu đãi: 4,320,000 VNĐ

Học phí ưu đãi nói trên được áp dụng khi hoàn tất chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 07 ngày.
Ngoài ưu đãi do chuyển phí sớm, còn có chính sách ưu đãi nếu đăng ký nhiều học viên hoặc nhiều khóa.
Mức học phí niêm yết nói trên là mức học phí của 1 chương trình trong 5 chương trình của PLEMS.

LỊCH KHAI GIẢNG "PLEMS FOR TEENS" DÀNH CHO TEEN CẤP 3
LỊCH KHAI GIẢNG
"PLEMS FOR TEENS"
DÀNH CHO TEEN CẤP 3
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG NGÀY HỌC
P4T - Trải nghiệm triết học dành cho tuổi Teen Philosophy for Teens; 10/11/2019 Chủ Nhật 10/11/2019
ĐĂNG KÝ
E4T - Tinh thần khởi tạo dành cho tuổi Teen Entrepreneurship for Teens;
28/09/2019 Thứ 7 28/09/2019
Đang diễn ra
M4T - Mindfulness dành cho tuổi Teen Mindfulness for Teens;
10/08/2019 Thứ 7 10/08/2019
Đã kết thúc
S4T - Kỹ năng sống dành cho tuổi Teen Life Skills for Teens;
05/10/2019 Thứ 7 05/10/2019
Đang diễn ra
LỊCH KHAI GIẢNG "PLEMS FOR TEENS" DÀNH CHO TEEN CẤP 2
LỊCH KHAI GIẢNG
"PLEMS FOR TEENS"
DÀNH CHO TEEN CẤP 2
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG NGÀY HỌC
P4T - Trải nghiệm triết học dành cho tuổi Teen Philosophy for Teens
10/08/2019 Thứ 7 10/08/2019
Đã kết thúc
L4T - Lãnh đạo bản thân dành cho tuổi Teen Self-Leadership for Teens;
05/10/2019 Thứ 7 05/10/2019
Đang diễn ra
E4T - Tinh thần khởi tạo dành cho tuổi Teen Entrepreneurship for Teens; 27/10/2019 Chủ Nhật 27/10/2019
ĐĂNG KÝ
M4T - Mindfulness dành cho tuổi Teen Mindfulness for Teens;
15/07/2019 Thứ 2-4-6 15/07/2019
Đã kết thúc
S4T - Kỹ năng sống dành cho tuổi Teen Life Skills for Teens;
27/09/2019 Thứ 6 27/09/2019
Đang diễn ra
 • Triết Học Dành Cho Tuổi Teen
 • Lãnh Đạo Bản Thân Dành Cho Tuổi Teen
 • Tinh Thần Khởi Tạo Dành Cho Tuổi Teen
 • Minfulness dành cho tuổi Teen
 • Kỹ Năng Sống Dành Cho Tuổi Teen

Đăng ký nhận học bổng

Đăng ký nhận học bổng