Hotline: 0909 024 013 | Email: Lienhe@PLEMS.edu.vn

Entrepreneurship for Kids

Đăng ký nhận học bổng

Đăng ký nhận học bổng

THÔNG ĐIỆP MÔN HỌC

Trẻ em thường được xem là đối tượng chỉ nhận sự chăm sóc giáo dục mà ít có khả năng kiến tạo xã hội. Ngày nay giáo dục tiên tiến mở ra một cánh cửa mới: đó là nhận ra và tin tưởng vào tiềm năng to lớn của trẻ. Trẻ em cũng có thể giải quyết vấn đề như người lớn vậy. Với phương pháp Design thinking/ Tư duy sáng tạo của Đại học Stanford đã được kiểm chứng trên quy mô toàn cầu, trẻ em có thể phát huy óc sáng tạo để giải quyết các vấn đề của bản thân, gia đình và xã hội. Môn học “EM SÁNG TẠO” dành cho độ tuổi 8-11 được thiết kế dựa trên mô hình Design thinking sẽ mang lại cho trẻ cơ hội tự tin thực hiện những dự án đổi mới sáng tạo của mình.

MỤC TIÊU MÔN HỌC

  • Hình thành cho trẻ tư duy giải quyết vấn đề và suy nghĩ đột phá 
  • Giúp trẻ nâng cao sự tự tin vào chính mình và năng lực tạo sự thay đổi
  • Trang bị cho trẻ các kỹ năng để sáng tạo đổi mới
  • Trang bị cho trẻ các kỹ năng làm việc nhóm và làm việc theo dự án

NỘI DUNG MÔN HỌC

 BUỔI  NỘI DUNG
 1  Giới thiệu 
Thế nào là lãnh đạo bản thânThế nào là lãnh đạo bản thân?
 2  Điều em muốn thay đổi
 3  Em hiểu vấn đề (1)
 4  Em hiểu vấn đề (2)
 5  Em gọi tên vấn đề
 6  Em có rất nhiều ý tưởng!
 7  Em làm mẫu
 8  Em thử nghiệm

Đăng ký nhận học bổng

Đăng ký nhận học bổng

KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

KHÓA HỌC HÌNH THỨC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC
Dành cho Học sinh Trung học Phổ thông
Thông Minh Xã Hội S.E.L for Teens (S4T) Phiên bản dành cho Học sinh THPT ĐĂNG KÝ NGAY Live Learning
(Học trực tiếp tại nhà)
26/09 - 18/10/2020
(8 buổi)
Thứ 7 & Chủ Nhật
Dành cho Học sinh Trung học Cơ sở
MINI CAMP FOR TEENS “Lãnh Đạo Bản Thân” Dành cho học sinh THCS ĐĂNG KÝ NGAY Offline Learning
(Học tại TP.HCM)
20 - 23/07/2020
(4 ngày)
Thứ 2, 3, 4, 5
Thông Minh Xã Hội S.E.L for Teens (S4T) Phiên bản dành cho Học sinh THCS ĐĂNG KÝ NGAY Live Learning
(Học trực tiếp tại nhà)
26/09 - 18/10/2020
(8 buổi)
Thứ 7 & Chủ Nhật
Dành cho Học sinh Tiểu học
MINI CAMP FOR KIDS “Em Tự Chủ” Dành cho học sinh Tiểu học ĐĂNG KÝ NGAY Offline Learning
(Học tại TP.HCM)
14 - 17/07/2020
(4 ngày)
Thứ 3, 4, 5, 6
© 2020 Viện Giáo dục IRED