Hotline: 0909 024 013 | Email: Lienhe@PLEMS.edu.vn

TẠI SAO TƯ DUY SÁNG TẠO LÀ CẦN THIẾT CHO NGƯỜI TRẺ TRONG THẾ KỶ 21?

Trong thế giới cạnh tranh cao ngày nay, tư duy sáng tạo giúp thế hệ trẻ tiến lên một bậc, cũng như giúp họ quản lý bản thân và các mối quan hệ với người khác một cách tốt hơn. Tìm hiểu thêm về cách sáng tạo trong tư duy, cho phép các bạn trẻ thể hiện mình tốt hơn trong học tập và xã hội.

TẠI SAO TƯ DUY SÁNG TẠO LÀ CẦN THIẾT CHO NGƯỜI TRẺ TRONG THẾ KỶ 21?
Trong thế giới cạnh tranh cao ngày nay, tư duy sáng tạo giúp thế hệ trẻ bước lên một bậc, cũng như giúp họ quản lý tốt hơn bản thân và các mối quan hệ của họ với người khác. Tìm hiểu thêm về cách sáng tạo tư duy, cho phép các bạn trẻ thể hiện mình tốt hơn trong học tập và xã hội.
Tư duy sáng tạo là khả năng tạo ra những ý tưởng độc đáo, hữu ích, đáng thăm dò và xây dựng thêm. Đó là kỹ năng nhìn nhận vấn đề tưởng tượng và từ những quan điểm mới, để đến với các giải pháp và ý tưởng mà có thể không được xem xét trước đó.
Tại sao là tư duy sáng tạo là quan trọng?
Tư duy sáng tạo giúp chúng ta trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Một xã hội mà chỉ sản xuất cá nhân có thể làm theo và sao chép các quy trình và thủ tục đặt ra bởi những người khác, sẽ không bao giờ thực sự phát triển như mong muốn.
Tương tự, những người chỉ cần làm theo những gì người khác yêu cầu họ làm mà không đặt câu hỏi hoặc không có khả năng khám phá và lựa chọn, sẽ hiếm khi đi xa trong cuộc sống. Khả năng suy nghĩ một cách sáng tạo cho những người trẻ phát triển tốt trong tương lai, cũng như giúp họ quản lý tốt hơn bản thân và các mối quan hệ của họ với người khác.
Một nhà tư duy sáng tạo sẽ trông như thế nào?
Trẻ em có tư duy sáng tạo một cách tự nhiên. Trẻ có thể hỏi hàng trăm câu hỏi, và tự nhiên rất cởi mở với những ý tưởng mới. Hơn nữa, trẻ nhỏ sẵn sàng thử nghiệm mọi thứ, mọi cách nếu có cơ hội, thêm vào đó trẻ nhỏ có sự kiên trì tốt, rất thích các giải pháp sáng tạo, và có khả năng đẩy ranh giới ra khỏi sự bình thường. Và điều đó sẽ dần được chỉnh hóa khi trẻ bắt đầu đi học, thông qua hệ thống, chương trình giáo dục với các kỹ luật ràng buộc trẻ trong việc tư do, như phạt trẻ, và chỉ tập trung vào việc làm bài đúng, trả lời câu hỏi đúng, và khi quy trình này dần hình thành, tư duy sáng tạo tự nhiên của trẻ dần mất đi.
Làm thế nào chúng ta có thể thúc đẩy tư duy sáng tạo khi vào Tiểu học và THCS?
Hãy chú ý các bài kiểm tra tại trường tiểu học và trung học, tư duy sáng tạo thường xếp sau, hoặc lựa chọn thêm chứ không phải là một bài thi chính thống. 
Để khuyến khích tư duy sáng tạo trong 6-16 tuổi, chúng ta cần phải khuyến khích họ nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc nhìn và sử dụng một cách tiếp cận thử và sai để giải quyết vấn đề. Ví dụ, xem xét một số vấn đề môi trường phải đối mặt với hành tinh này, và yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm để đưa ra các giải pháp sáng tạo, vừa là một hoạt động tư duy sáng tạo quan trọng và hữu ích.
Chúng ta cũng cần để giúp họ có sự tự tin để chấp nhận rủi ro, để thử những ý tưởng mới, và trải nghiệm thất bại. Bằng cách này, những trẻ được khuyến khích để khám phá những điều cho bản thân, chứ không phải là đút từng thìa kiến thức cho họ, là một cách hiệu quả hơn nhiều để phát triển tư duy sáng tạo.
Ngoài việc trên, điều quan trọng là khuyến khích trẻ phát triển các sở thích có lợi, thường những người sáng tạo thường sử dụng kiến thức của họ về một lĩnh vực theo những cách độc đáo để thông báo cho các lĩnh vực hoàn toàn khác nhau.
Có lẽ một trong những công cụ hiệu quả và động lực nhất đối với tư duy sáng tạo là động não, hoặc sơ đồ tư duy. Điều này có thể sử dụng hiệu quả cho việc tạo, thích nghi hoặc xem xét các ý tưởng, các sự tương quan, bản chất khác nhau, là công cụ hoàn hảo để khám phá vô hạn với các ý tưởng liên kết.
Bài viết của tác giả Helen Marjan. Cô là Giám đốc tại Joint Managaing và là đồng Giám đốc Nghiên cứu tại Lorna Whiston.

Tư duy sáng tạo là khả năng tạo ra những ý tưởng độc đáo, hữu ích, đáng thăm dò và có tiềm năng xây dựng thêm. Đó là kỹ năng nhìn nhận vấn đề tưởng tượng và từ những quan điểm mới, để đến với các giải pháp và ý tưởng mà có thể không được xem xét trước đó.

Tại sao tư duy sáng tạo là quan trọng?

Tư duy sáng tạo giúp chúng ta trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Một xã hội chỉ chú trọng vào sản xuất cá nhân, làm theo và sao chép các quy trình và thủ tục đặt ra bởi những người khác, sẽ không bao giờ thực sự phát triển như mong muốn.

Tương tự, những người chỉ cần làm theo những gì người khác yêu cầu họ làm mà không đặt câu hỏi hoặc không có khả năng khám phá và lựa chọn, sẽ hiếm khi đi xa trong cuộc sống. Khả năng suy nghĩ một cách sáng tạo tạo tiền đề để những người trẻ phát triển tốt trong tương lai, cũng như giúp họ quản lý tốt hơn bản thân và các mối quan hệ của họ với người khác.

Tư duy sáng tạo được biểu hiện như thế nào?

Trẻ em có tư duy sáng tạo một cách tự nhiên. Trẻ có thể hỏi hàng trăm câu hỏi, và tự nhiên rất cởi mở với những ý tưởng mới. Hơn nữa, trẻ nhỏ sẵn sàng thử nghiệm mọi thứ, mọi cách nếu có cơ hội, thêm vào đó trẻ nhỏ có sự kiên trì tốt, rất thích các giải pháp sáng tạo, và có khả năng đẩy ranh giới ra khỏi sự bình thường. Và điều đó sẽ dần được chỉnh hóa khi trẻ bắt đầu đi học, thông qua hệ thống, chương trình giáo dục với các kỹ luật ràng buộc trẻ trong việc tự do, như phạt trẻ, và chỉ tập trung vào việc làm bài đúng, trả lời câu hỏi đúng, và khi quy trình này dần hình thành, tư duy sáng tạo tự nhiên của trẻ dần mất đi.…

Làm thế nào chúng ta có thể thúc đẩy tư duy sáng tạo khi vào Tiểu học và THCS?

Hãy chú ý các bài kiểm tra tại trường tiểu học và trung học, tư duy sáng tạo thường xếp sau, hoặc bổ sung thêm chứ không phải là một bài thi chính thống. 

Để khuyến khích tư duy sáng tạo trong độ tuổi từ 6 - 16 tuổi, chúng ta cần phải khuyến khích các em nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc nhìn và sử dụng một cách tiếp cận thử và sai để giải quyết vấn đề. Ví dụ, xem xét một số vấn đề môi trường mà trái đất đang đối mặt, và yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm để đưa ra các giải pháp sáng tạo, vừa là một hoạt động tư duy sáng tạo quan trọng và hữu ích.

Chúng ta cũng cần giúp các em có sự tự tin để chấp nhận rủi ro, để thử những ý tưởng mới, và trải nghiệm thất bại. Bằng cách này, trẻ em được khuyến khích để khám phá những điều mà chính trẻ thực sự thấy thú vị, thay vì đút từng thìa kiến thức cho trẻ, đây là cách hiệu quả hơn nhiều để phát triển tư duy sáng tạo.

Có lẽ một trong những công cụ hiệu quả và tạo động lực nhất đối với tư duy sáng tạo là kỹ thuật động não (brainstorming), hoặc sơ đồ tư duy (mind-map). Các công cụ này có thể mang đến hiệu quả cao trong việc kiến tạo, áp dụng hoặc xem xét những ý tưởng, những sự tương quan, những bản chất khác nhau, và là công cụ hoàn hảo để khám phá vô hạn với các ý tưởng liên kết.

---------------------------

Bài viết của tác giả Helen Marjan. Cô là Giám đốc tại Joint Managaing và là đồng Giám đốc Nghiên cứu tại Lorna Whiston.

Nguồn: Theasianparent.com

Bạn trẻ nào cũng nên và cần học triết học,
 nhưng làm sao giúp bạn trẻ học triết học?
LỜI ĐÁP NẰM Ở KHÓA HỌC
TRIẾT HỌC DÀNH CHO TUỔI TEEN
Philosophy for Teens
 
 Khai giảng: Ngày 03/07/2019 và 03/08/2019 dành cho tuổi teen cấp 3 
Khai giảng: Ngày 29/09/2019 dành cho tuổi teen cấp 2
Vui lòng xem thông tin chi tiết về chương trình TẠI ĐÂY 

 

Tinh thần khởi tạo và sáng tạo cần được hình thành ngay từ
tuổi học trò, nhưng làm sao giúp bạn trẻ hình thành tinh thần đó?

LỜI ĐÁP NẰM Ở KHÓA HỌC

TINH THẦN KHỞI TẠO DÀNH CHO TUỔI TEEN
Entrepreneurship for Teens  

Vui lòng xem thông tin chi tiết về chương trình TẠI ĐÂY 

 

CÁC TIN KHÁC CÙNG DANH MỤC

Những bài báo nghiên cứu, bài viết, bài dịch và sách, phim do Viện IRED
sưu tầm và giới thiệu xoay quanh đề tài giáo dục và quản lý giáo dục.

© 2021 Viện Giáo dục IRED