Hotline: 0909 024 013 | Email: Lienhe@PLEMS.edu.vn

Những bài báo nghiên cứu, bài viết, bài dịch và sách, phim do Viện IRED
sưu tầm và giới thiệu xoay quanh đề tài giáo dục và quản lý giáo dục.

CHÀO ĐÓN HỌC SINH VỚI NỤ CƯỜI
CHÀO ĐÓN HỌC SINH VỚI NỤ CƯỜI

Một nghiên cứu được thực hiện với 203 học sinh và 10 giáo viên tại 10 lớp học thuộc hai trường THCS ở miền Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, đã khẳng... Xem tiếp

DẠY, HỌC VÀ GIÁO DỤC GIẢ HIỆU

DẠY, HỌC VÀ GIÁO DỤC GIẢ HIỆU

Sự học chân chính phát xuất từ sự phát triển của tâm trí, chứ không phải là sự hình thành ký ức, và sự học chân chính gồm có sự thu thập kiến thức và...

Xem tiếp
GIÁO DỤC NÀO CHO TƯƠNG LAI?

GIÁO DỤC NÀO CHO TƯƠNG LAI?

Nếu đem so sánh danh sách Forbes 100 của hai thời kỳ, 1917 và 1987, khoảng cách thời gian 70 năm, người ta sẽ thấy rằng có đến 61 đại gia trong nhóm thứ...

Xem tiếp
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Sự riêng tư của bạn là hết sức quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi gửi đến bạn thông báo này để giải thích các hoạt động thông tin trực tuyến của mình cũng...

Xem tiếp
© 2020 Viện Giáo dục IRED