Hotline: 0909 024 013 | Email: Lienhe@PLEMS.edu.vn

Những bài báo nghiên cứu, bài viết, bài dịch và sách, phim do Viện IRED
sưu tầm và giới thiệu xoay quanh đề tài giáo dục và quản lý giáo dục.

SÁCH HAY KHUYẾN ĐỌC
SÁCH "GIÁO DỤC VÌ HÒA BÌNH TRẺ THƠ"

SÁCH "GIÁO DỤC VÌ HÒA BÌNH TRẺ THƠ"

"Hòa bình nhân loại không thể đạt được chỉ bằng việc cố gắng kết nối những người lớn, nhưng có thể bắt đầu từ trẻ em, những người được sinh rà...

SÁCH "CÁCH BIỆT TOÀN CẦU VỀ THÀNH QUẢ GIÁO DỤC"

SÁCH "CÁCH BIỆT TOÀN CẦU VỀ THÀNH QUẢ GIÁO DỤC"

“Cách Biệt Toàn Cầu Về Thành Quả Giáo Dục” hữu ích cho các bậc phụ huynh, các nhà giáo dục, nhà lãnh đạo doanh nghiệp, những người...

SÁCH “TOTTO-CHAN BÊN CỬA SỔ”

SÁCH “TOTTO-CHAN BÊN CỬA SỔ”

“Chắc chắn mỗi học sinh đều mơ ước được như Totto-chan may mắn vào học một trường như Tomoe, với một thầy hiệu trưởng như ông Kobayashi. Riêng tôi chỉ...

SÁCH "ÉMILE HAY LÀ VỀ GIÁO DỤC"

SÁCH "ÉMILE HAY LÀ VỀ GIÁO DỤC"

Thiếu các nguyên lý giáo dục đúng đắn dẫn đạo, ta chỉ tạo ra những con người “được gia công”, vừa được nuông chiều quá đáng trong vòng tay cha mẹ,...

SÁCH "PHẨM CHẤT CỦA NHỮNG NHÀ GIÁO ƯU TÚ"

SÁCH "PHẨM CHẤT CỦA NHỮNG NHÀ GIÁO ƯU TÚ"

Điều gì khiến cho một nhà giáo trở nên lỗi lạc? Những giáo sư nào vẫn được sinh viên nhớ mãi sau khi ra trường? Cuốn sách này - kết quả thu...

© 2021 Viện Giáo dục IRED