Hotline: 0909 024 013 | Email: Lienhe@PLEMS.edu.vn

HỌC BỔNG PLEMS

 

Để tạo điều kiện cho những bạn Học sinh có khát khao được tham gia những khóa học trong Chương trình Lãnh đạo Bản thân PLEMSTM nhưng gặp trở ngại về tài chính, Viện Giáo Dục IRED luôn dành tặng một số suất Học bổng (mỗi suất tương ứng với một khóa học) cho các bạn Học sinh thể hiện được sự xứng đáng, yêu thích và phù hợp với các khóa học đặc biệt và độc đáo này.

 

MÔ TẢ HỌC BỔNG

 1/ Các khóa học có học bổng:

 -  Chương trình Lãnh đạo Bản thân "PLEMS for Teens" (dành cho HS cấp 3) với 5 khóa học khai giảng lần lượt như sau:

Khóa Lãnh đạo Bản thân dành cho Học sinh cấp 3, khai giảng ngày 18/6/2019
Khóa Kỹ năng sống dành cho Học sinh cấp 3, khai giảng ngày 18/6/201
 • Khóa Triết học dành cho Học sinh cấp 3, khai giảng ngày 18/06/2019
 • Khóa Lãnh đạo Bản thân dành cho Học sinh cấp 3, khai giảng ngày 15/07/2019
 • Khóa Tinh thần Khởi tạo dành cho Học sinh cấp 3, khai giảng ngày 04/08/2019
 • Khóa Mindfulness dành cho Học sinh cấp 3, khai giảng ngày 10/08/2019
 • Khóa Kỹ năng sống dành cho Học sinh cấp 3, khai giảng ngày 05/10/2019
 • Khóa Triết học dành cho Học sinh cấp 3, khai giảng ngày 10/11/2019

-  Chương trình khai phóng "PLEMS for Teens" (dành cho HS cấp 2) gồm 5 khóa học khai giảng lần lượt như sau:

 • Khóa Triết học dành cho Học sinh cấp 2, khai giảng ngày 10/08/2019
 • Khóa Lãnh đạo Bản thân dành cho Học sinh cấp 2, khai giảng ngày 05/10/2019
 • Khóa Tinh thần Khởi tạo dành cho Học sinh cấp 2, khai giảng ngày 27/10/2019
 • Khóa Mindfulness dành cho Học sinh cấp 2, khai giảng ngày 15/07/2019
 • Khóa Kỹ năng sống dành cho Học sinh cấp 2, khai giảng ngày 12/09/2019

 

2/ Giá trị mỗi học bổng: Viện IRED sẽ quyết định cấp học bổng theo tỷ lệ 50%, 75% hoặc 100% học phí của toàn khóa học (học phí của mỗi khóa là 4,800,000 VNĐ) sau khi xem xét Hồ sơ đăng ký học bổng của từng bạn.

 

3/ Hạn chót đăng ký học bổng: Các bạn Học sinh có quan tâm, vui lòng đăng ký tham dự học bổng ít nhất là 2 tuần trước ngày khai giảng của khóa học mà bạn muốn tham dự.
Ví dụ: Bạn muốn được xem xét học bổng để học khóa "Triết học dành cho Học sinh cấp 2", khai giảng ngày 10/08/2019, thì bạn cần đăng ký học bổng (bằng cách trả lời 2 câu hỏi TẠI ĐÂY) trước ngày 27/07/2019 (tức 2 tuần trước ngày khai giảng khóa học).

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG

- Có khát khao đối với các chương trình để học tập phát triển bản thân và kiến tạo chuẩn mực cho chính mình;
- Có khó khăn hay trở ngại về tài chính.

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG

Các bạn có quan tâm đến học bổng của Chương trình PLEMS, vui lòng trả lời 2 câu hỏi TẠI ĐÂY.

Nếu các bạn có thắc mắc về Học bổng PLEMS, vui lòng liên hệ với Bộ phận Đào tạo qua email Lienhe@PLEMS.edu.vn hoặc Hotline: 0909.024.013.

CÁC TIN KHÁC

LỊCH SỰ KIỆN

BỘ CHƯƠNG TRÌNH "PLEMS for Teens"

 • Triết Học Dành Cho Tuổi Teen
 • Lãnh Đạo Bản Thân Dành Cho Tuổi Teen
 • Tinh Thần Khởi Tạo Dành Cho Tuổi Teen
 • Minfulness dành cho tuổi Teen
 • Kỹ Năng Sống Dành Cho Tuổi Teen

Đăng ký nhận học bổng

Đăng ký nhận học bổng