Hotline: 0909 024 013 | Email: Lienhe@PLEMS.edu.vn

HỌC BỔNG PLEMS

 

Để tạo điều kiện cho những bạn Học sinh có khát khao được tham gia những khóa học trong Chương trình Lãnh đạo Bản thân PLEMSTM nhưng gặp trở ngại về tài chính, Viện Giáo Dục IRED dành tặng một số suất Học bổng (mỗi suất tương ứng với một khóa học) cho các bạn Học sinh thể hiện được sự xứng đáng, yêu thích và phù hợp với các khóa học đặc biệt và độc đáo này.

 

MÔ TẢ HỌC BỔNG

1/ Các khóa học có học bổng:

 -  Chương trình Lãnh đạo Bản thân "PLEMS for Teens" (dành cho HS cấp 3) với 5 khóa học như sau:

Khóa Lãnh đạo Bản thân dành cho Học sinh cấp 3, khai giảng ngày 18/6/2019
Khóa Kỹ năng sống dành cho Học sinh cấp 3, khai giảng ngày 18/6/201
  • Khóa Tư duy Triết học dành cho Học sinh cấp 3
  • Khóa Lãnh đạo Chính mình dành cho Học sinh cấp 3
  • Khóa Tinh thần Khởi tạo dành cho Học sinh cấp 3
  • Khóa Tâm thức Yêu thương dành cho Học sinh cấp 3
  • Khóa Thông minh Xã hội dành cho Học sinh cấp 3

-  Chương trình khai phóng "PLEMS for Teens" (dành cho HS cấp 2) gồm 5 khóa học như sau:

  • Khóa Tư duy Triết học dành cho Học sinh cấp 2
  • Khóa Lãnh đạo Chính mình dành cho Học sinh cấp 2
  • Khóa Tinh thần Khởi tạo dành cho Học sinh cấp 2
  • Khóa Tâm thức Yêu thương dành cho Học sinh cấp 2
  • Khóa Thông minh Xã hội dành cho Học sinh cấp 2

 

2/ Giá trị mỗi học bổng: Viện IRED sẽ quyết định cấp học bổng theo tỷ lệ 50%, 75% hoặc 100% học phí của toàn khóa học sau khi xem xét Hồ sơ đăng ký học bổng của từng bạn.

 

3/ Hạn chót đăng ký học bổng: Các bạn Học sinh có quan tâm, vui lòng đăng ký tham dự học bổng ít nhất là 2 tuần trước ngày khai giảng của khóa học mà bạn muốn tham dự.

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG

- Có khát khao đối với các chương trình để học tập phát triển bản thân và kiến tạo chuẩn mực cho chính mình;
- Có khó khăn hay trở ngại về tài chính.

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG

Các bạn có quan tâm đến học bổng của Chương trình PLEMS, vui lòng liên hệ với Bộ phận Đào tạo qua email Daotao@PLEMS.edu.vn hoặc Hotline: 0909.024.013.

Đăng ký nhận học bổng

Đăng ký nhận học bổng

© 2021 Viện Giáo dục IRED