Hotline: 0909 024 013 | Email: Lienhe@PLEMS.edu.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC GIÁO DỤC 

 

Song song với các môn học dành cho học sinh phổ thông được tổ chức tại Trụ sở của Viện IRED thì chúng tôi còn mong muốn được đưa Chương trình Lãnh đạo Bản thân PLEMS độc đáo và tiên phong này đến các trường phổ thông trên khắp mọi miền đất nước.

Vì vậy, Viện IRED mong muốn mở ra cơ hội "Đối tác Giáo dục” dành riêng cho các trường phổ thông cũng có nhu cầu và muốn hợp tác với Viện để đưa các chương trình ngoại khóa độc đáo và tiên phong về tư duy và kỹ năng nói trên của Viện IRED về trường nhằm góp phần giúp học sinh biết định chuẩn trong thời loạn chuẩn, đồng thời góp phần đa dạng hóa các hoạt động, cấu phần sinh hoạt, học tập và trải nghiệm cho các thế hệ học sinh.

Các khóa đào tạo hiện có tại Viện IRED gồm:

 

-  Bộ Chương trình Lãnh đạo Bản thân "PLEMS for Kids" (dành cho Học sinh cấp 1):

 • Chương trình Em Tư Duy / Philosophy dành cho Học sinh cấp 1
 • Chương trình Em Tự Chủ / Self-Leadership dành cho Học sinh cấp 1
 • Chương trình Em Sáng Tạo / Entrepreneurship dành cho Học sinh cấp 1
 • Chương trình Em Yêu Thương / Mindfulness dành cho Học sinh cấp 1
 • Chương trình Em Thông Minh Xã Hội / Social Emotional Learning dành cho Học sinh cấp 1

 

-  Bộ Chương trình Lãnh đạo Bản thân "PLEMS for Teens" (dành cho Học sinh cấp 2):

 • Chương trình Tư duy Triết học / Philosophy dành cho Học sinh cấp 2
 • Chương trình Lãnh đạo Chính mình / Self-Leadership dành cho Học sinh cấp 2
 • Chương trình Tinh thần Khởi tạo / Entrepreneurship dành cho Học sinh cấp 2
 • Chương trình Tâm thức Yêu thương / Mindfulness dành cho Học sinh cấp 2
 • Chương trình Thông minh Xã hội / Social Emotional Learning dành cho Học sinh cấp 2

 

Bộ Chương trình Lãnh đạo Bản thân "PLEMS for Teens" (dành cho Học sinh cấp 3):

 • Chương trình Tư duy Triết học / Philosophy dành cho Học sinh cấp 3
 • Chương trình Lãnh đạo Chính mình / Self-Leadership dành cho Học sinh cấp 3
 • Chương trình Tinh thần Khởi tạo / Entrepreneurship dành cho Học sinh cấp 3
 • Chương trình Tâm thức Yêu thương / Mindfulness dành cho Học sinh cấp 3
 • Chương trình Thông minh Xã hội / Social Emotional Learning dành cho Học sinh cấp 3

 

Điểm đặc biệt là dựa theo yêu cầu của Đối tác giáo dục, Viện IRED sẽ có sự điều chỉnh, thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo phù hợp để đáp ứng với nhu cầu, lứa tuổi người học, mục tiêu đào tạo, thời lượng đào tạo và những đặc thù riêng của từng Đối tác giáo dục.

Các trường và tổ chức có quan tâm và muốn trở thành “Đối tác giáo dục” của Viện IRED, vui lòng liên hệ với Viện qua email: Lienhe@PLEMS.edu.vn hoặc số điện thoại: (028) 3930.0188 hoặc Hotline: 0909.024.013

hương trình đối tác

© 2022 Viện Giáo dục IRED