Hotline: 0909 024 013 | Email: Lienhe@PLEMS.edu.vn
Trẻ tiểu học đang ở “giai đoạn vàng” của sự phát triển trí tuệ, hình thành nhân cách và nuôi dưỡng tâm hồn. Bên cạnh việc học làm toán hay con chữ, trẻ cần nhận được sự chăm sóc một cách toàn diện mà thuật ngữ giáo dục được quan tâm hàng đầu hiện nay gọi là Whole-person approach/ Con người tổng thể.
Áp dụng phương pháp Con người tổng thể, Chương trình Lãnh đạo Bản thân dành cho học sinh tiểu học (PLEMS for KIDs, phiên bản tiểu học) ra đời vừa mang lại những trải nghiệm học như chơi (Learning with Fun) cho trẻ em Việt Nam, vừa gieo cho trẻ những hạt mầm đầu tiên để trở thành “Nhà lãnh đạo tí hon” của chính mình, thông qua các môn học: Em tư duy; Em làm chủ; Em sáng tạo; Em yêu thương; và Em thông minh xã hội

Trẻ tiểu học đang ở “giai đoạn vàng” của sự phát triển trí tuệ, hình thành nhân cách và nuôi dưỡng tâm hồn. Bên cạnh việc học làm toán hay con chữ, trẻ cần nhận được sự chăm sóc một cách toàn diện mà thuật ngữ giáo dục được quan tâm hàng đầu hiện nay gọi là Whole-person approach/ Con người tổng thể.

Áp dụng phương pháp Con người tổng thể, Chương trình Công dân Toàn cầu PLEMS dành cho Học sinh Tiểu học (PLEMS for KIDs, phiên bản tiểu học) ra đời vừa mang lại những trải nghiệm học như chơi cho trẻ em Việt Nam, vừa gieo cho các em những hạt mầm đầu tiên để trở thành “Nhà lãnh đạo tí hon” của chính mình, thông qua các môn học: Em tư duy; Em làm chủ; Em sáng tạo; Em yêu thương; và Em thông minh xã hội.

5 MÔN HỌC ĐỘC QUYỀN CỦA
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG DÂN TOÀN CẦU PLEMSTM Dành cho học sinh tiểu học

© 2024 Viện Giáo dục IRED