Hotline: 0909 024 013 | Email: Lienhe@PLEMS.edu.vn

THÔNG ĐIỆP MÔN HỌC

Trẻ em thường được xem là đối tượng chỉ nhận sự chăm sóc giáo dục mà ít có khả năng kiến tạo xã hội. Ngày nay giáo dục tiên tiến mở ra một cánh cửa mới: đó là nhận ra và tin tưởng vào tiềm năng to lớn của trẻ. Trẻ em cũng có thể giải quyết vấn đề như người lớn vậy. Với phương pháp Design thinking/ Tư duy sáng tạo của Đại học Stanford đã được kiểm chứng trên quy mô toàn cầu, trẻ em có thể phát huy óc sáng tạo để giải quyết các vấn đề của bản thân, gia đình và xã hội. Môn học “EM SÁNG TẠO” dành cho độ tuổi 8-11 được thiết kế dựa trên mô hình Design thinking sẽ mang lại cho trẻ cơ hội tự tin thực hiện những dự án đổi mới sáng tạo của mình.

MỤC TIÊU MÔN HỌC

  • Hình thành cho trẻ tư duy giải quyết vấn đề và suy nghĩ đột phá 
  • Giúp trẻ nâng cao sự tự tin vào chính mình và năng lực tạo sự thay đổi
  • Trang bị cho trẻ các kỹ năng để sáng tạo đổi mới
  • Trang bị cho trẻ các kỹ năng làm việc nhóm và làm việc theo dự án

NỘI DUNG MÔN HỌC

 CẤU PHẦN  NỘI DUNG
 1  Giới thiệu 
Thế nào là lãnh đạo bản thânThế nào là lãnh đạo bản thân?
 2  Điều em muốn thay đổi
 3  Em hiểu vấn đề (1)
 4  Em hiểu vấn đề (2)
 5  Em gọi tên vấn đề
 6  Em có rất nhiều ý tưởng!
 7  Em làm mẫu
 8  Em thử nghiệm

hương trình đối tác

© 2022 Viện Giáo dục IRED