Hotline: 0909 024 013 | Email: Lienhe@PLEMS.edu.vn

THÔNG ĐIỆP MÔN HỌC

Tuy nhiên, những nền giáo dục tiên tiến đã nhanh chóng khắc phục lỗ hổng này, tích hợp Trí thông minh cảm xúc-xã hội thành một phần chính yếu trong giáo dục phổ thông, giúp trẻ sớm tiếp nhận sự đào tạo bài bản ngay từ nhỏ các kỹ năng sống này. Nhờ đó mà trẻ sớm đã biết tự chủ - trách nhiệm, quản lý được những cảm xúc tiêu cực của bản thân, hình thành năng lực thấu hiểu người khác, giao tiếp tốt, lý giải và thực hành những hành vi phù hợp với đạo đức xã hội, biết thể hiện sự đồng cảm và yêu thương đến mọi người. 

“Khai mở trí óc mà không khai mở con tim thì không phải là giáo dục” (Aristotle). Con tim ở đây, theo một cách gọi khoa học hơn, là Trí tuệ cảm xúc (EQ), một chỉ số ngày càng thiết yếu trong học tập, làm việc và chung sống. Trí thông minh cảm xúc-xã hội lâu này chưa được chú trọng; chúng ta mặc định trẻ sẽ tự học được trong quá trình tương tác xã hội của chúng. 

Tuy nhiên, những nền giáo dục tiên tiến đã nhanh chóng khắc phục lỗ hổng này, tích hợp Trí thông minh cảm xúc-xã hội thành một phần chính yếu trong giáo dục phổ thông, giúp trẻ sớm tiếp nhận sự đào tạo bài bản ngay từ nhỏ các kỹ năng sống này. Nhờ đó mà trẻ sớm đã biết tự chủ - trách nhiệm, quản lý được những cảm xúc tiêu cực của bản thân, hình thành năng lực thấu hiểu người khác, giao tiếp tốt, lý giải và thực hành những hành vi phù hợp với đạo đức xã hội, biết thể hiện sự đồng cảm và yêu thương đến mọi người.

MỤC TIÊU MÔN HỌC

“Khai mở trí óc mà không khai mở con tim thì không phải là giáo dục” (Aristotle). Con tim ở đây, theo một cách gọi khoa học hơn, là Trí tuệ cảm xúc (EQ), một chỉ số ngày càng thiết yếu trong học tập, làm việc và chung sống. Trí thông minh cảm xúc-xã hội lâu này chưa được chú trọng; chúng ta mặc định trẻ sẽ tự học được trong quá trình tương tác xã hội của chúng. 
Tuy nhiên, những nền giáo dục tiên tiến đã nhanh chóng khắc phục lỗ hổng này, tích hợp Trí thông minh cảm xúc-xã hội thành một phần chính yếu trong giáo dục phổ thông, giúp trẻ sớm tiếp nhận sự đào tạo bài bản ngay từ nhỏ các kỹ năng sống này. Nhờ đó mà trẻ sớm đã biết tự chủ - trách nhiệm, quản lý được những cảm xúc tiêu cực của bản thân, hình thành năng lực thấu hiểu người khác, giao tiếp tốt, lý giải và thực hành những hành vi phù hợp với đạo đức xã hội, biết thể hiện sự đồng cảm và yêu thương đến mọi người. 

Môn học S4K giúp học sinh ở độ tuổi 8-11 phát triển 5 năng lực cảm xúc-xã hội sau đây:

  • Năng lực tự nhận thức: nhận diện cảm xúc-suy nghĩ của mình và hình thành thói quen phân tích tác động của chúng lên hành vi, bắt đầu ý thức về điểm mạnh-điểm yếu và các giá trị của mình.
  • Năng lực tự quản lý: có khả năng quản lý cảm xúc, suy nghĩ và hành vi trong các tình huống thường gặp của độ tuổi; có khả năng tự chủ-tự giác.
  • Năng lực nhận thức xã hội: biết tôn trọng người khác, bước đầu hình thành năng lực đồng cảm, hiểu và thực hành các hành vi phù hợp với đạo đức xã hội của độ tuổi.
  • Năng lực quan hệ xã hội: biết lắng nghe, trình bày ý kiến và hợp tác; biết giải quyết mâu thuẫn thường gặp của độ tuổi.
  • Năng lực ra quyết định có trách nhiệm: hiểu thế nào là một quyết định và làm thế nào để ra quyết định tốt hơn là quyết định theo ý thích.
(Theo "Khung năng lực SEL" của Hiệp hội CASEL, Hoa Kỳ)

NỘI DUNG MÔN HỌC

 CẤU PHẦN  NỘI DUNG
 1  Tổng quan
Thế nào là lãnh đạo bản thânThế nào là lãnh đạo bản thân?
 2  Em hiểu về chính mình
 3  Em đặt mục tiêu và lập kế hoạch
 4  Em có thể quản lý cảm xúc
 5  Em giỏi giao tiếp 
 6  Em làm việc nhóm
 7  Em sống thân ái 
 8  Em giải quyết vấn đề

hương trình đối tác

© 2022 Viện Giáo dục IRED