Hotline: 0909 024 013 | Email: Lienhe@PLEMS.edu.vn

Chương trình PLEMS là một Sáng kiến GIÁO DỤC KHAI PHÓNG phi lợi nhuận (*) do Viện Giáo Dục IRED sáng lập, nhằm phát triển năng lực LÃNH ĐẠO BẢN THÂN dành cho học sinh để trở thành công dân toàn cầu.

Viện IRED sẽ đồng hành cùng các trường phổ thông và tổ chức giáo dục để triển khai Chương trình PLEMS thông qua hình thức đào tạo trực tiếp cho học sinh hoặc đào tạo giáo viên để nhà trường có thể chủ động thực hiện.

Chương trình PLEMS gồm 5 MÔN HỌC khai phóng thiết yếu đối với mọi học sinh ở mọi quốc gia và mọi vùng miền, đó là: 

  • Philosophy / Tư duy Triết học
  • Self - Leadership / Lãnh đạo Chính mình
  • Entrepreneurship / Tinh thần Khởi tạo
  • Mindfulness / Tâm thức Yêu thương
  • Social-Emotional Learning / Thông minh Xã hội

 

Chương trình PLEMS gồm 3 PHIÊN BẢN dành cho 3 lứa tuổi học sinh: 

 

  • PLEMS for Kids (dành cho học sinh Tiểu học)
  • PLEMS for Teens Cấp 2 (dành cho học sinh THCS)
  • PLEMS for Teens Cấp 3 (dành cho học sinh THPT)

 

Đặc biệt, Chương trình PLEMS được thiết kế dựa trên nền tảng của những nghiên cứu khoa học được bảo chứng quốc tế. Nội dung của từng môn học còn được thẩm thấu Triết lý Giáo dục "CON NGƯỜI TAM TÍNH" của Viện Giáo dục IRED: "Nhân tính, Quốc tính và Cá tính là đặc tính của Con người Tự do, và Con người Tự do là đích đến của Giáo dục Khai phóng".

(*) Phi lợi nhuận (not-for-profit) được hiểu là hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, các khoản phí (nếu có) là nhằm đảm bảo chi phí vận hành và trợ giúp giáo dục cho các trường còn nhiều khó khăn.


Viện Giáo Dục IRED (gọi tắt là "Viện IRED") là một tổ chức giáo dục độc lập, với các hoạt động đa dạng dưới nhiều hình thức, nhằm thúc đẩy sự hình thành và phát triển của Giáo dục Khai phóng tại Việt Nam.

Các hoạt động chính của Viện IRED bao gồm: Nghiên cứu, Đào tạo, Xuất bản và Hội thảo. Đặc biệt, Viện IRED đã đồng sáng lập và điều hành các Dự án giáo dục phi lợi nhuận: Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL, Dự án Khuyến đọc Sách Hay, Giải thưởng Sách Hay thường niên và Trường Khai phóng Trực tuyến OpenEdu.

Trong hoạt động đào tạo, Viện IRED đã phối hợp với các chuyên gia trong nước và quốc tế cùng nghiên cứu, thiết kế, biên soạn và triển khai các chương trình đào tạo độc đáo và tiên phong tại Việt Nam dành cho lãnh đạo trường học, giảng viên đại học, giáo viên phổ thông, phụ huynh, sinh viên và học sinh. Các chương trình đào tạo hiện nay của Viện IRED bao gồm:

Chương trình Research Methods in Social Sciences (Phương pháp nghiên cứu dành cho Giảng viên đại học); Chương trình TeacherMindsetTM (Tư duy Dạy học dành cho Giáo viên phổ thông); Chương trình ParentMindsetTM (Tư tưởng Dạy con dành cho Phụ huynh); Chương trình School Leadership & Management (Quản trị Trường học dành cho Ban Giám Hiệu)Chương trình Lãnh đạo Bản thân PLEMSTM (dành cho Học sinh).

Để hiểu thêm về Chương trình PLEMS, Quý vị có thể tham khảo thêm một vài góc nhìn của báo chí về Triết lý giáo dục và Giải pháp giáo dục của chúng tôi:

hương trình đối tác

© 2022 Viện Giáo dục IRED