Hotline: 0909 024 013 | Email: Lienhe@PLEMS.edu.vn

Viện Giáo Dục IRED (gọi tắt là "Viện IRED") là một tổ chức giáo dục độc lập, với các hoạt động đa dạng dưới nhiều hình thức, nhằm góp phần thúc đẩy sự hình thành và phát triển của Giáo dục Khai phóng tại Việt Nam. Các hoạt động chính của Viện IRED bao gồm: Nghiên cứu, Đào tạo, Xuất bảnHội thảo. Đặc biệt, Viện IRED đã đồng sáng lập và điều hành các Dự án giáo dục phi lợi nhuận: Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL, Dự án Khuyến đọc Sách Hay, Giải thưởng Sách Hay thường niênTrường Khai phóng Trực tuyến OpenEdu. Và trong mảng đào tạo, Viện IRED cũng đã khai lập PLEMS Education - Một Sáng kiến GIÁO DỤC KHAI PHÓNG phi lợi nhuận (*) nhằm góp phần phát triển năng lực CÔNG DÂN TOÀN CẦU cho Học sinh Việt Nam. 

(*) Phi lợi nhuận (not-for-profit) được hiểu là hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, các khoản phí (nếu có) là nhằm đảm bảo chi phí vận hành và trợ giúp giáo dục cho các trường còn nhiều khó khăn.

 

SỨ MỆNH

Triển khai các hoạt động giáo dục đa đạng dưới nhiều hình thức nhằm cổ vũ cho “Giáo dục Khai phóng” và tiếp sức cho hành trình “Tự lực Khai phóng” của mỗi người để trở thành con người tự do.

HOÀI BÃO

Trở thành một tổ chức giáo dục của Việt Nam có uy tín quốc tế và có đóng góp ý nghĩa cho sự hình thành và phát triển của “Giáo dục khai phóng” và tinh thần “Tự lực khai phóng” tại Việt Nam.

PHƯƠNG CHÂM
Tự lực khai phóng (*)

(*) Phương châm “Tự lực Khai phóng” mà Viện IRED và Sáng kiến OpenEdu theo đuổi và cổ vũ được truyền cảm hứng từ tinh thần “Tự lực khai hóa” của nhà canh tân văn hóa Phan Châu Trinh trong thế kỷ trước.

TÔN CHỈ 

  • Độc lập 
  • Phi chính phủ
  • Phi tôn giáo


BỐI CẢNH RA ĐỜI CỦA VIỆN IRED

Giáo dục luôn đóng vai trò trọng yếu trong sự hưng vong của mọi quốc gia, mọi xã hội. Mấy chục năm nay, giáo dục Việt Nam cũng đã có nhiều thay đổi, nhiều cải tiến và cũng có những thay đổi tốt hơn. Nhưng nhìn chung, dư luận (bao gồm cả nhà nước, lẫn người dạy, người học và xã hội) đều chưa hài lòng với chất lượng giáo dục. Nhìn vào dư luận bấy lâu thì có thể thấy hầu như nhà nhà phê phán giáo dục, người người chỉ trích giáo dục, đâu đâu cũng nói về giáo dục, cùng bàn về giáo dục…


Và việc góp phần làm giáo dục tốt hơn lên và góp sức cho sự học (nhất là sự học khai phóng) không phải là trách nhiệm của riêng ai. Bất kỳ một người Việt Nam nào, bất kỳ một tổ chức Việt Nam nào có khả năng góp sức và muốn góp sức mình cho giáo dục thì đều có thể tự nhận trách nhiệm và tự đặt lên vai mình.

Những công việc mà Viện IRED và các tổ chức giáo dục độc lập có thể tham gia, chẳng hạn như giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về thực trạng giáo dục của Việt Nam hiện nay; hiểu đầy đủ hơn và rõ ràng hơn về các nền giáo dục tiến bộ / nền giáo dục khai phóng của các quốc gia phát triển; đưa ra các giải pháp thiết thực và khả thi cho quá trình/chiến lược cải tổ giáo dục; từng bước triển khai thực hiện các giải pháp đó….

Ngoài ra, bất cứ nền giáo dục nào của bất kỳ quốc gia nào, nếu muốn thành công thì cũng cần phải dựa trên một chiến lược phát triển giáo dục dài hạn và khả thi, và chiến lược này phải được xây dựng trên nền tảng của những nghiên cứu khoa học đầy đủ và nghiêm túc. Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ.

Đó cũng chính là bối cảnh và cũng là lý do vì sao Viện IRED được ra đời. Sự ra đời của Viện IRED (cũng như sự hình thành và phát triển của các tổ chức giáo dục độc lập khác) sẽ góp phần vào tiến trình cải cách và phát triển giáo dục Việt Nam thông qua các hoạt động giáo dục đa dạng của mình. Và đồng thời, sự ra đời của Viện IRED cũng sẽ mở ra thêm các diễn đàn, chương trình trao đổi giữa các học giả, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, các nhà giáo dục, các nhà hoạch định chính sách (trong và ngoài nước) nhằm phát triển năng lực giáo dục, năng lực nghiên cứu để tăng cường “sức mạnh” cho hệ thống giáo dục và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa cho những thay đổi tích cực trong trong giáo dục và trong xã hội.

Viện Giáo Dục IRED (gọi tắt là "Viện IRED") là một tổ chức giáo dục độc lập hoạt động vì một nền giáo dục khai minh. Hoạt động của Viện IRED bao gồm: Nghiên cứu, Đào tạo, Xuất bản, Hội thảo và Dự án. 

hương trình đối tác

© 2023 Viện Giáo dục IRED