Hotline: 0909 024 013 | Email: Lienhe@PLEMS.edu.vn

TRƯỜNG HỌC “TRUYỀN THỐNG” VÀ “HIỆN ĐẠI”

Chúng ta đang sống ở những thập niên đầu của thế kỉ XXI, trong những thế kỉ qua, nền giáo dục của thế giới đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ cả về hình thức, nội dung, từ cách tổ chức quản lí trường học cho đến phương pháp giảng dạy của mỗi thầy cô giáo. Tuy giống nhau về mục tiêu nhưng trình độ và sự phát triển về giáo dục của mỗi quốc gia có nhiều điểm khác biệt.

Công cuộc cải cách giáo dục của Việt Nam hiện nay đang được tiến hành khá mạnh mẽ, quyết liệt nhằm chuyển từ mô hình “trường học truyền thống” sang mô hình “hiện đại”, có rất nhiều tranh cãi nảy sinh về phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, chương trình sách giáo khoa cho đến cách thức tổ chức quản lí trong trường học. Sự so sánh dưới đây được xem như một mục tiêu, một sự chỉ dẫn cho mỗi thầy cô, mỗi cán bộ quản lí khi thực hiện công việc giảng dạy của mình.

Tác giả: Nguyễn Hữu Long

Nguồn: Táo Giáo Dục

CÁC TIN KHÁC CÙNG DANH MỤC

Những bài báo nghiên cứu, bài viết, bài dịch và sách, phim do Viện IRED
sưu tầm và giới thiệu xoay quanh đề tài giáo dục và quản lý giáo dục.

© 2022 Viện Giáo dục IRED