Hotline: 0909 024 013 | Email: Lienhe@PLEMS.edu.vn
Các em học sinh cấp 2 ở độ tuổi chính thức bước vào giai đoạn dậy thì, kéo theo nhiều biến đổi và định hình về thể chất, tâm lý, hành vi. Bên cạnh đó, nếu ở lứa tuổi tiểu học các em còn phụ thuộc nhiều vào cha mẹ thì nay các em dần khẳng định cái tôi, bắt đầu thể hiện chính kiến riêng và ít muốn bị kiểm soát, trong khi đó, đây cũng là lứa tuổi mà các em dễ chịu tác động, dẫn dắt từ bên ngoài.
Chương trình Lãnh đạo Bản thân PLEMS dành cho học sinh THCS (PLEMS for Teens, phiên bản THCS) ra đời để trang bị cho các bạn tuổi Teen cấp 2 những kỹ năng nền tảng và phương pháp khoa học về cách Sống, cách Nghĩ, cách Lãnh đạo chính mình, cách Khởi tạo, và cách Yêu thương. Có như vậy, các bạn mới đỡ bỡ ngỡ, hiểu biết đúng đắn về tâm sinh lý của độ tuổi mình, biết quản trị cảm xúc-suy nghĩ để chọn cách hành động phù hợp và xây đắp các mối quan hệ xung quanh; cũng như học cách tư duy để phân biệt phải-trái-đúng-sai và sáng tạo để tự tin ứng phó với những tình huống phức tạp hơn của cuộc sống. 

Junior high school students experience many physical, psychological, and behavioral changes during the transition from middle childhood to adolescence. They gradually assert their ego, stick to their opinions, and desire less control in their life. At this stage, they are easily influenced by external social relations rather than their families like before. 

PLEMS FOR TEENS (For Junior High Schools) is designed to equip students with foundational competencies through reliable methods on How to Think,  How to Lead, How to Create, How to Love, and How to Live. Therefore, they will be clearer in their life direction, know how to manage emotions and thoughts to behave appropriately and build relationships effectively, as well as learning to think critically and creatively so as to deal with more complex situations. 

© 2023 IRED Institute of Education