Hotline: 0909 024 013 | Email: Lienhe@PLEMS.edu.vn

MESSAGE

Tuy nhiên, những nền giáo dục tiên tiến đã nhanh chóng khắc phục lỗ hổng này, tích hợp Trí thông minh cảm xúc-xã hội thành một phần chính yếu trong giáo dục phổ thông, giúp trẻ sớm tiếp nhận sự đào tạo bài bản ngay từ nhỏ các kỹ năng sống này. Nhờ đó mà trẻ sớm đã biết tự chủ - trách nhiệm, quản lý được những cảm xúc tiêu cực của bản thân, hình thành năng lực thấu hiểu người khác, giao tiếp tốt, lý giải và thực hành những hành vi phù hợp với đạo đức xã hội, biết thể hiện sự đồng cảm và yêu thương đến mọi người. 

“Educating the mind without educating the heart is no education at all” (Aristotle). The heart here, in scientific term, is Emotional Intelligence. EQ is an increasingly favourable and essential indicator for success in study, work, and life. Social-emotional intelligence has often long been neglected because we assume that children will learn it on their own through social interactions. 

However, advanced education has fixed this deficit substantially by integrating Social-Emotional Learning (SEL) as a crucial component in general education and providing children with formal training of these life skills at an early age. As a result, children soon learn to be independent and responsible, develop a positive identity, manage their negative emotions, communicate empathically, behave appropriately, and express love towards others. 

OBJECTIVES

“Khai mở trí óc mà không khai mở con tim thì không phải là giáo dục” (Aristotle). Con tim ở đây, theo một cách gọi khoa học hơn, là Trí tuệ cảm xúc (EQ), một chỉ số ngày càng thiết yếu trong học tập, làm việc và chung sống. Trí thông minh cảm xúc-xã hội lâu này chưa được chú trọng; chúng ta mặc định trẻ sẽ tự học được trong quá trình tương tác xã hội của chúng. 
Tuy nhiên, những nền giáo dục tiên tiến đã nhanh chóng khắc phục lỗ hổng này, tích hợp Trí thông minh cảm xúc-xã hội thành một phần chính yếu trong giáo dục phổ thông, giúp trẻ sớm tiếp nhận sự đào tạo bài bản ngay từ nhỏ các kỹ năng sống này. Nhờ đó mà trẻ sớm đã biết tự chủ - trách nhiệm, quản lý được những cảm xúc tiêu cực của bản thân, hình thành năng lực thấu hiểu người khác, giao tiếp tốt, lý giải và thực hành những hành vi phù hợp với đạo đức xã hội, biết thể hiện sự đồng cảm và yêu thương đến mọi người. 

SOCIAL-EMOTIONAL LEARNING FOR KIDS supports children at the ages of 8-11 to improve the five areas below: 

  • Self-awareness: identify one’s emotions, thoughts and values and understand how they influence behaviours; recognize one’s strengths and limitations; have a growth mindset. 
  • Self-management: manage one’s emotions, thoughts and behaviors in daily situations; exhibit self-discipline and self-motivation.
  • Social awareness: respect others, develop empathy and compassion towards others, express gratitude; identify diverse social norms. 
  • Relationship skills: communicate effectively; practice teamwork and collaborative problem-solving; resolve conflicts constructively.
  • Responsible decision-making: understand what a decision is and how to make better decision rather than being impulsive.
    (Adapted from CASEL’s Core competence areas 2021, https://casel.org/sel-framework/)

CONTENTS

 UNIT TOPIC
 1  Introduction
Thế nào là lãnh đạo bản thânThế nào là lãnh đạo bản thân?
 2  I understand myself
 3  I set goals and make plans
 4  I am able to manage my emotions
 5  I am good at communication
 6  I work in a team
 7  I love others
 8  I solve problems

hương trình đối tác

© 2022 IRED Institute of Education