Hotline: 0909 024 013 | Email: Lienhe@PLEMS.edu.vn

MESSAGE

Teenage years can be a period with lots of stress from studying and examination, from various relationships with families, friends, and from psycho-physiological changes. Stress can increase even more when teens struggle to answer life’s big questions, such as Who am I? What is right for me? Where do I belong? 

During stressful periods, teens may get trapped in anxiety for the future, sadness about the past, negative thinking about themselves or in judging what is happening. If they cannot deal with stress effectively, they may have unexpected actions which harm themselves and others. Learning to deal with stress is thus definitely important for their growth, supporting them to reach their potential. 

In MINDFULNESS FOR TEENS (for senior high schools), teens will learn mindfulness practices based on neuroscience and adapted to their age so that they can become calmer and clearer in stressful situations and handle them in a healthier manner. Moreover, they will learn how to take care of themselves, be more confident and resilient, live in the present and be grateful, as well as communicate with kindness and compassion.

Trong những giai đoạn căng thẳng, các bạn tuổi Teen có thể bị "mắc kẹt" trong những suy nghĩ lo lắng về tương lai, những cảm xúc muộn phiền về quá khứ, những suy nghĩ tiêu cực về bản thân, hay những suy nghĩ phàn nàn, phán xét về những điều đang xảy ra. Nếu không biết cách đối diện và xử lý căng thẳng một cách hiệu quả, các bạn có thể có những hành động bộc phát, gây hại cho bản thân và người khác. Vì lý do này, việc học những kỹ năng để xử lý căng thẳng là vô cùng quan trọng cho sự phát triển của các bạn và giúp các bạn có thể phát huy tối đa những tiềm năng của mình.
Trong khóa học "Mindfulness for Teens", các bạn tuổi Teen sẽ được học các phương pháp thiền và "mindfulness", với nền tảng khoa học và được điều chỉnh phù hợp với độ tuổi của các bạn, để các bạn có thể trở nên bình tĩnh và sáng suốt hơn trong những tình huống căng thẳng và xử lý chúng một cách hiệu quả và lành mạnh. Không chỉ thế, các bạn còn sẽ học được cách yêu thương, chăm sóc bản thân, làm việc với những suy nghĩ, cảm xúc của mình, sống nhiều hơn trong hiện tại và biết ơn cuộc sống, trở nên tự tin và vững vàng hơn từ bên trong, cũng như giao tiếp với mọi người xung quanh với tình yêu thương và lòng trắc ẩn.Giai đoạn tuổi Teen có thể là một giai đoạn với rất nhiều căng thẳng: căng thẳng trong việc học tập, thi cử; căng thẳng trong các mối quan hệ với gia đình, bạn bè, người yêu; căng thẳng với sự biến đổi tâm, sinh lý; căng thẳng với những hoàn cảnh, điều kiện sống... Sự căng thẳng còn có thể tăng lên nhiều hơn khi các bạn tuổi Teen bắt đầu quan tâm và cố gắng trả lời các câu hỏi lớn của cuộc sống như Mình là ai? Mình hợp với cái gì? Mình thuộc về đâu?Trong những giai đoạn căng thẳng, các bạn tuổi Teen có thể bị "mắc kẹt" trong những suy nghĩ lo lắng về tương lai, những cảm xúc muộn phiền về quá khứ, những suy nghĩ tiêu cực về bản thân, hay những suy nghĩ phàn nàn, phán xét về những điều đang xảy ra. Nếu không biết cách đối diện và xử lý căng thẳng một cách hiệu quả, các bạn có thể có những hành động bộc phát, gây hại cho bản thân và người khác. Vì lý do này, việc học những kỹ năng để xử lý căng thẳng là vô cùng quan trọng cho sự phát triển của các bạn và giúp các bạn có thể phát huy tối đa những tiềm năng của mình.Trong khóa học "Mindfulness for Teens", các bạn tuổi Teen sẽ được học các phương pháp thiền và "mindfulness", với nền tảng khoa học và được điều chỉnh phù hợp với độ tuổi của các bạn, để các bạn có thể trở nên bình tĩnh và sáng suốt hơn trong những tình huống căng thẳng và xử lý chúng một cách hiệu quả và lành mạnh. Không chỉ thế, các bạn còn sẽ học được cách yêu thương, chăm sóc bản thân, làm việc với những suy nghĩ, cảm xúc của mình, sống nhiều hơn trong hiện tại và biết ơn cuộc sống, trở nên tự tin và vững vàng hơn từ bên trong, cũng như giao tiếp với mọi người xung quanh với tình yêu thương và lòng trắc ẩn.

OBJECTIVES
By practicing mindfulness, teens will be able to:

 • Confront and manage stress effectively and healthily
 • Work with their own’s thoughts and emotions 
 • Live in the present and be grateful for life
 • Love and take care of themselves
 • Cultivate self-confidence and resilience
 • Communicate with kindness and compassion

CONTENTS

UNIT

TOPIC

DETAILS

1

Introduction of Mindfulness 

 • Understand stress
 • Introduce Mindfulness
 • Practice: Conscious breathing

2

Breathe and smile

 • Breathe and smile
 • Practice: Sitting meditation

3

Take care of your body

 • Live fully in the present moment
 • Practice: Body scan

4

Stop before reacting

 • Stop before reacting
 • Pain and suffering
 • Practice: Loving-kindness meditation

5

Work with negative thoughts

 • Observe your thoughts objectively
 • Mindfulness in daily life
 • Practice: Journalling

6

Compassionate communication
(Part 1)

 • Share your thoughts, feelings, and needs honestly

7

Compassionate communication
(Part 2)

 • Listen to others’ thoughts, feelings, and needs empathically

8

Self-compassion

 • Cultivate self-compassion
 • Cultivate gratitude 

hương trình đối tác

© 2024 IRED Institute of Education